plenru

Oferta Handlowa

 zobacz nasze filmy

nasza strona na fb

Firma posiada Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok
2010, 2011, 2012, 2013

PSZENICA OZIMA

Pszenica zwyczajna ozima jest zbożem o największym areale uprawy w Polsce (w latach 2009-2011 powierzchnia upraw – ponad 1,9 mln ha). Ozima forma pszenicy stanowi podstawowy surowiec w przemyśle młynarsko-piekarskim. Duża część wyprodukowanego ziarna przeznaczana jest także na paszę dla zwierząt. Od wielu lat największy postęp hodowlany obserwuje się w grupie odmian jakościowych i chlebowych. Dotyczy on zarówno plenności jak i parametrów technologicznych ziarna. Mroźna, bezśnieżna zima w sezonie 2011/2012, która zdziesiątkowała znaczną część upraw pszenicy ozimej potwierdziła jak ważny jest postęp w kierunku zimotrwałości odmian.

______________________________________________________

Natula – Triticum aestivum var. Natula

ODMIANA JAKOŚCIOWA GRUPA A

natula, nasiona, HBPBardzo wysokie parametry technologiczne ziarna i mniejsze wymagania agrotechniczne. Wyjątkowe możliwości przystosowania się do zróżnicowanych warunków klimatyczno-glebowych.

• termin kłoszenia średnio wczesny, dojrzewania średni
• wysoka mrozoodporność (5 w skali 9-stopniowej)
• bardzo wysokie, stabilne plony na terenie całego kraju na obu poziomach agrotechniki; dobrze plonuje również na glebach słabszych (IVa, IVb)
• odmiana o bardzo dobrej zdolności krzewienia
• bardzo dobra odporność na choroby grzybowe, głównie na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną
• rośliny średniej wysokości o małej skłonności do wylegania i porastania w kłosie
• ziarno czerwone, grube o wysokiej MTZ i rewelacyjnych parametrach jakościowych; korzystne parametry utrzymują się również w gorszych latach

• bardzo wysoka zawartość białka i silnego glutenu
• odmiana tolerancyjna na zakwaszenie gleby, możliwa uprawa również na glebach słabszych
• posiada doskonałe własciwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych; zarejestrowana na Białorusi, Ukrainie, w Rosji; z powodzeniem uprawiana w Czechach, na Litwie i w Turcji
• nie reaguje obniżką plonu na opóźniony siew

NORMA WYSIEWU 350–400 ziaren/m2, 165–190 kg/ha

 

TURNIA - Triticum aestivum var.Turnia

BARDZO DOBRA ODPORNOŚĆ NA CHOROBY KŁOSA - ODMIANA JAKOŚCIOWA, GRUPA A

• termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny
• odmiana intensywna, wysokoplenna
• rośliny wysokie o długim, dorodnym kłosie
• odporność na choroby zróżnicowana; bardzo dobra odporność na choroby kłosa
• ziarno czerwone, bardzo grube (wysoka MTZ), nie porasta w kłosie
• dobre parametry jakościowe ziarna: wysoka zawartość glutenu o bardzo dobrej jakości, wysoka liczba opadania (nawet w niekorzystnych latach)
• zalecany optymalny termin siewu
• odmiana zarejestrowana i z powodzeniem uprawiana na Białorusi

NORMA WYSIEWU 380–400 ziaren/m2, 170–190 kg/ha

SATYNA - Triticum aestivum var. Satyna

WYSOKI PLON W POŁĄCZENIU Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA MNIEJ INTENSYWNEJ TECHNOLOGII UPRAWY - ODMIANA PASTEWNA, GRUPA C

• odmiana pastewna o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania
• rośliny średniej wysokości, sztywne, odporne na wyleganie
• bardzo wysoka mrozoodporność (5,5 w skali 9-stopniowej)
odmiana wykazuje duże zdolności adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych; dobrze plonuje na terenie całej Polski; sprawdza się również w Turcji!
• ziarno o dobrych parametrach paszowych; odmiana przydatna w żywieniu zwierząt hodowlanych

NORMA WYSIEWU 380–400 ziaren/m2, 170–190 kg/ha