plenru

Oferta Handlowa

 zobacz nasze filmy

nasza strona na fb

Firma posiada Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok
2010, 2011, 2012, 2013

PSZENICA JARA -»

Areał uprawy pszenicy jarej wynosi w Polsce 380 tys. ha i ulega zmianie w kolejnych latach, w zależności od strat, które nastąpiły po zimie w uprawach ozimych. Uprawa tego gatunku ma największe znaczenie na Podlasiu, na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Pszenica jara, obok pszenicy ozimej, to bez wątpienia najcenniejszy gatunek zboża. Jej zalety sprawiają, że uprawia się ją nie tylko na plantacjach towarowych. Jest znacznie przydatniejsza niż forma ozima, dla gospodarstw ekologicznych. Odmiany wyhodowane w Polsce charakteryzują się niską i odporną na wyleganie słomą, dobrym wykorzystaniem nawozów mineralnych i wysoką plennością. Jakość ziarna pszenicy zależy od cech genetycznych odmian, przebiegu pogody i zastosowanej agrotechniki.

Wprawdzie pszenica jara plonuje nieco słabiej niż odmiany ozime, niemniej jednak przewyższa je pod względem walorów ospodarczych. Krótszy okres wegetacji generuje niższe koszty uprawy. Przez krótszy czas rośliny są narażone na niekorzystne czynniki środowiska, takie jak patogeny, szkodniki i niektóre chwasty. Łatwiejszy jest dobór lepszego przedplonu, możliwa jest uprawa na glebach nieco gorszych, ale o pH zbliżonym do obojętnego (6,5-7,0 ). W warunkach wysokich temperatur i dobrego nasłonecznienia pszenica jara dojrzewa ok. 10 dni później niż forma ozima, co powoduje, że ziarna gromadzą więcej glutenu i białka, o lepszej jakości.

HARENDA - Triticum aestivum var. Harenda

nasiona pszenica MHROdmiana jakościowa (grupa A/B).
Najnowsza odmiana zarejestrowana w 2014 roku.

Rewelacyjna plenność na terenia całego kraju. W badaniach rejestrowych w 2013 r. uzyskała najwyższe plony na obu poziomach agrotechniki a1 – 109 % wzorca, a2 – 104% wzorca. Odmiana średniowczesna. Dobra wartość technologiczna ziarna. Dobre parametry technologiczne ziarna: wysoka masa 1000 nasion, dobre wyrównanie ziarna, duża gęstość ziarna w stanie zsypnym. Rośliny średniej wysokości o bardzo dobrej odporności na wyleganie – 8,5 w skali 9-stopniowej. Duża odporność na choroby, szczególnie na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, mączniaka prawdziwego, septoriozę plew, fuzariozę kłosów septoriozę liści i brunatną plamistość liści. Średnie wymagania glebowe. Bardzo duża tolerancja na zakwaszenie gleby. Zalecana norma wysiewu: ok. 450 nasion/m2 czyli 200–220 kg/ha. Odmiana przydatna do siewów późnojesiennych (odmiana przewódkowa).

Złoty Medal POLAGRA - PREMIERY 2016 dla najlepszej polskiej odmiany zbóż!
Zobacz ulotkę - pobierz ulotkę -»

 

 

 

IZERA - Triticum aestivum var. Izera

Odmiana przewódkowa. Odznaczona medalem na Poznańskich Targach POLAGRA FARM 2014
Odmiana jakościowa (grupa A)

Duża stabilność cech technologicznych przy zróżnicowanych warunkach pogodowych w poszczególnych latach. Wyjątko wysokie plonowanie na obszarze wchodniej Polski. Termin kłoszenia wczesny (wcześniejszy o 5–6 dniu w stosunku do odmiany Tybalt), dojrzewania dość wczesny. Rośliny średniowysokie – 95 cm, o dużej odporności na wyleganie. Odmiana charakteryzuje się wysoką odpornością na podstawowe choroby liści, szczególnie na rdzę brunatną. Wykazuje dobrą odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew; wysoką – na fuzariozę kłosa. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Ziarno o dobrym wyrównaniu, MTZ średnia. Gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Zawartość białka wysoka, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny duży do bardzo dużego. Wydajność mąki duża.
Norma wysiewu: 400–50 nasion/m2.

Zobacz ulotkę - pobierz ulotkę-»

ŁAGWA – Triticum aestivum var. Łagwa

Odmiana jakościowa z grupy A
rok rejestracji – 2009

Nowoczesna odmiana o wysokim potencjale plonowania. Termin kłoszenia wczesny, termin dojrzewania średni. Odmiana charakteryzuje się dobrą zdrowotnością. Dość dużą odpornością na mączniaka; średnią na brunatną plamistość liści, rdzę brunatną, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła. Rośliny o średniej wysokości – około 89 cm, sztywne. Masa 1000 ziaren duża, około 41,0 g. Wyrównanie ziarna dobre; gęstość w stanie zsypnym bardzo duża; odporność na porastanie ziarna w kłosie duża; liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka i glutenu bardzo wysoka. Wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Odmiana Łagwa jest mało tolerancyjna na zakwaszenie gleby.
Norma wysiewu: 400–500 ziaren /m2

pobierz ulotkę -»

PARABOLA – Triticum aestivum var. Parabola

Odmiana jakościowa z grupy A
rok rejestracji – 2006

Odmiana o wczesnym terminie kłoszenia i dość wczesnym terminie dojrzewania. O bardzo dużym, wyrównanym ziarnie. Odporność na ważniejsze choroby – dobra. Rośliny średniej wysokości – około 92 cm; o bardzo dobrej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren bardzo duża – 50,7 g. Wyrównanie ziarna dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Liczba opadania duża do bardzo dużej, zawartość białka duża, wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ilość białka średnia, glutenu duża do bardzo dużej. Wydajność ogólna mąki średnia. Odmiana plenna; o przeciętnej tolerancji na zakwaszenie gleby.
Norma wysiewu: 400–450 nasion /m2

pobierz ulotkę -»

ŻURA – Triticum aestivum var. Żura

odmiana jakościowa z grupy A
rok rejestracji – 2002

Odmiana przewódkowa. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na mączniaka dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – dość mała, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny o wysokości około 97 cm, o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren – 43,2 g; gęstość w stanie zsypnym średnia. Liczba opadania duża do bardzo dużej, zawartość białka duża, wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ilość glutenu duża do bardzo dużej. Odmiana nadająca się do uprawy jesienią. W doświadczeniach polowych uzyskała najwyższy plon ziarna przy wysiewie w 3 dekadzie października. Wyższy niż przy zastosowaniu terminu tradycyjnego siewu jesiennego (optymalnego dla pszenicy ozimej) jak również siewu wiosennego. Odmiana przydatna do uprawy w mieszankach zbożowych. Intensywne nawożenie zwiększa wydatnie plonowanie odmiany. Norma wysiewu: 350–450 nasion /m2

pobierz ulotkę -»

_________________________________________________

oferta pszenic jarych 2016

_________________________________________________

ZALECENIA UPRAWOWE

Wymagania i wybór przedplonu:

Najlepszym przedplonem dla pszenicy jarej są okopowe na oborniku, motylkowe grubonasienne, rzepak. Niezłe efekty daje też uprawa po kukurydzy na ziarno. Nie należy uprawiać jej po zbożach. W przypadku wysiewu pszenicy jarej po poplonie ścierniskowym należy unikać wiosennej orki. Zapobiega to utracie wilgotności odpowiadającej 30–40 mm opadu deszczu.

Nawożenie:
Pszenica jara z uwagi na duże wymagania pokarmowe, słaby system korzeniowy i stosunkowo krótki okres wegetacji wymaga gleb zasobnych w składniki pokarmowe. Jest średnio wrażliwa na niedobór fosforu i potasu.Dawki nawozów zależą od zasobności gleby, rodzaju przedplonu i planowanych plonów ziarna. W nawożeniu oprócz fosforu i potasu należy uwzględnić również zastosowanie siarki i magnezu. Pszenica jara wymaga wysokiego nawożenia azotowego. Azot korzystnie wpływa na plon ziarna i zawartość białka. Należy go wysiewać w ilości do 100kg N w 2 dawkach. Pierwsza dawka (60% całkowitej ilości azotu) – przedsiewnie, druga – w fazie 2–3 kolanka. Na stanowiskach, na których można się spodziewać plonu powyżej 60q/ha warto zastosować nawożenie wyższe w ilości 150-180 kg N/ha. Wówczas dawkę należy podzielić na 3 części i zastosować: 50–60% przed siewem, 20-25% w fazie 2 kolanka, 20-25% w fazie liścia flagowego do początku kłoszenia.

Siew:
Pszenica jara wymaga jak najwcześniejszego siewu. Ma ona wtedy możliwość wykształcenia mocnego systemu korzeniowego i silniejszego krzewienia produkcyjnego. Przy wczesnym siewie wytwarzane są dłuższe i lepiej wypełnione ziarnem kłosy. Przymrozki, które mogą wystąpić przy wczesnym siewie, nie szkodzą pszenicy. Pszenica jara wymaga zdecydowanie gęściejszego siewu niż ozima. Optymalna obsada kłosów wynosi 550–600 szt. /m2. Taką obsadę można uzyskać wysiewając 400 ziaren/m2 najlepszych glebach i do 500 szt. ziaren/m2 na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Norma wysiewu przy średniej masie 38–40 g wynosi 160–210kg/ha. Głębokość siewu na glebach zwięzłych wynosi do 3 cm, a na glebach lżejszych do 4 cm. Przed siewem zaleca się zaprawianie nasion.

Ochrona:
Zabiegi fungicydowe i insektycydowe przeprowadzać zgodnie z aktualnymi zaleceniami IOR.

 

pszenica_izera_2012