plenru

Oferta Handlowa

 zobacz nasze filmy

nasza strona na fb

Firma posiada Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok
2010, 2011, 2012, 2013

JĘCZMIEŃ JARY -»

Jęczmień w światowej produkcji zbóż pod względem uprawy i wielkości zbiorów zajmuje 4 miejsce, po pszenicy, ryżu i kukurydzy. Ziarno jęczmienia znajduje wszechstronne zastosowanie jako wartościowa pasza dla zwierząt oraz surowiec w przemyśle spożywczym do produkcji kasz oraz piwowarskim i gorzelnianym. Jęczmień odznacza się wśród zbóż jarych większą niezawodnością plonowania, z uwagi na mniejszą wrażliwość na czynniki klimatyczne, przede wszystkim na niedostatek opadów i wzrastającą długość dnia.

   

oferta jęczmienia jarego na 2016 -»

ATICO – Hordeum vulgare var. Atico

Odmiana o dość wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania. Ziarno oplewione z silnym zabarwieniem antocyjanowym dolnej plewki i białawej barwie warstwy aleuronowej. Wyrównanie ziarna średnie. Masa 1000 ziaren duża (średnio 56, 50g). Kłos półstojący, dwurzędowy, cylindryczny o średniej zbitości i długości, ze słabym nalotem woskowym.Wysokość roślin ok. 90 cm. Na pochwie liścia flagowego silny nalot woskowy. Uszka liścia flagowego słabo zabarwione antocyjanem. Plenność dobra. W badaniach COBORU w latach 2009–2010 odmiana charakteryzowała się najwyższym plonem spośród wszystkich badanych. Wykazuje dużą odporność na mączniaka, plamistości, pasiastość liści, rdzę jęczmienia oraz źdźbłową. Nadaje się do uprawy na terenie całego kraju. Polecana do wysiewu w gospodarstwach ekologicznych. Nie wymaga dodatkowego nawożenia azotowego dla uzyskania wysokiego plonu.
Norma wysiewu: 135–160 kg/ha (tj. 280–370 nasion/m2).

          pobierz ulotkę -»

ZALECENIA UPRAWOWE

Wymagania i wybór przedplonu: jęczmień jary wymaga gleb żyznych, próchnicznych, przewiewnych, o dobrej aktywności biologicznej i dużej zdolności magazynowania wody. Najlepiej plonuje na glebach o odczynie w zakresie pH 5,5–7,5. Może być uprawiany po różnych przedplonach, najczęściej po pszenicy, późno zbieranej kukurydzy i burakach cukrowych.

Termin i norma siewu: jęczmień jary należy wysiewać jak najwcześniej. Wczesny siew wpływa dodatnio na elementy decydujące o wielkości plonu: krzewienie produktywne, liczbę kłosów na jednostkę powierzchni oraz masę tysiąca ziarniaków. Zalecana rozstawa rzędów 13–15 cm; głębokość siewu 3–4 cm.

Nawożenie: Dawki fosforu i potasu należy ustalać na podstawie analiz chemicznych, uwzględniając wysokość spodziewanego plonu. Przeciętnie stosuje się 50–60 kg P2O5/ha oraz 90–100 kg K2O/ha. Na glebach kwaśnych należy w pierwszej kolejności poprawić odczyn gleby. Przy pH poniżej 5,5 rośliny mają ograniczoną zdolność pobierania fosforu, magnezu, potasu i azotu. Przy zakładanych plonach powyżej 40q/ha dawki azotu należy zwiększyć o 1/3. Zalecane nawożenie azotowe to 60–100 kg N/ha.

Pielęgnacja: Na dobrych stanowiskach wskazane jest zastosowanie regulatora wzrostu.

jeczmien_2016