plenru

Oferta Handlowa

 zobacz nasze filmy

nasza strona na fb

Firma posiada Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok
2010, 2011, 2012, 2013

PRZETARGI, ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup sprzętu jeżdzieckiego

Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
30-002 Kraków, ulica Zbożowa 4
(www.hbp.pl)

formularz ofertowy SIWZ - (plik doc) -»

zapytanie ofrtowe (plik pdf) -»

Kraków, 16.08.2014 r.

Zaproszenie

Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. , ul. Zbożowa 4, 32-002 Kraków
zaprasza do składania oferty cenowej na:

Usługowe kopanie buraków wraz z odwozem z pola do 1 km

• Zakład Hodowlano-Produkcyjny Mikulice, 37-220 Kańczuga, Mikulice 37A,powierzchnia – 102 ha

• Zakład Hodowlano-Produkcyjny Polanowice, 32-090 Słomniki, Polanowice, powierzchnia – 115 ha

Termin składania ofert: do 28.08.2017r.

Sposób składania ofert: oferty należy składać listownie na adres Małopolska Hodowla Roślin Sp z o.o. ul. Kopernika 6, 32-100 Proszowice lub email: proszowice@hbp.pl

Kraków, 2017-08-10

O G Ł O S Z E N I E

Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.

30-002 Kraków, ulica Zbożowa 4

(www.hbp.pl)

sprzeda w drodze nieograniczonego przetargu ustnego niezabudowaną działkę gruntu nr 384/75 o powierzchni 0,0925 ha, jako przedmiot prawa własności w obrębie ewidencyjnym nr 0013 Kobierzyce, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

Cena wywoławcza 98.425 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) złotych, wadium 10.000 złotych, minimalne postąpienie 1.000 złotych. Cena wywoławcza zawiera podatek VAT w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.08.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Oddziału Spółki : Oddział w Kobierzycach (adres : 55-040 Kobierzyce, ul. Sportowa 21).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto BGŻ BNP Paribas S.A.47 2030 0045 1110 0000 0174 9430  do dnia 16.08.2017 r. włącznie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia działki gruntu, pozostałe wadia zostaną zwrócone.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli:

1/ uczestnik przetargu, który przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy,

2/ uczestnik przetargu będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup.

Z oferentem wyłonionym w trakcie przetargu będącym cudzoziemcem zostanie zawarta umowa sprzedaży pod warunkiem uzyskania przez niego zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz jego unieważnienia bez podania przyczyn. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu

pod nr tel. (71) 311-11-30.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Małopolskiej Hodowli Roślin Spółka z o.o. w Krakowie, ul. Zbożowa 4 pod nr tel. (12) 633-68-22(23), 882-143-157 oraz w Oddziale Spółki : Oddział w Kobierzycach, ul. Sportowa 21 pod nr tel. (71) 311-11-30.

Kraków, dnia 26.07.2017 r. 

O G Ł O S Z E N I E

Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
30-002 Kraków, ulica Zbożowa 4
(www.hbp.pl)

sprzeda w drodze nieograniczonego przetargu ustnego niezabudowaną działkę gruntu nr 240/80 o powierzchni 0,1391 ha będącą przedmiotem prawa własności w obrębie ewidencyjnym nr 0004 Mikulice, gmina Gać, powiat przeworski, województwo podkarpackie.

Cena wywoławcza 17.088 (siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem) złotych, wadium 1.800 złotych, minimalne postąpienie 180 złotych, cena wywoławcza zawiera podatek VAT w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.08.2017 r. o godz. 12.00w siedzibie Zakładu Hodowlano-Produkcyjnego Mikulice (adres: Mikulice 34A, 37-220 Kańczuga, powiat przeworski, województwo podkarpackie).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto BGŻ BNP Paribas S.A.97 2030 0045 1110 0000 0034 2030 do dnia 14.08.2017 r. włącznie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia działki gruntu, pozostałe wadia zostaną zwrócone.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli:

1/ uczestnik przetargu, który przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy,

2/ uczestnik przetargu będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup.

Z oferentem wyłonionym w trakcie przetargu będącym cudzoziemcem zostanie zawarta umowa sprzedaży pod warunkiem uzyskania przez niego zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu pod nr tel. (16) 640-33-14.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Małopolskiej Hodowli Roślin Spółka z o.o.w Krakowie, ul. Zbożowa 4 pod nr tel. (12) 633-68-22(23), 882-143-157 oraz w Zakładzie Hodowlano-Produkcyjnym Mikulice pod nr tel. (16) 640-33-14.

 

Kraków, dnia 26.07.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
30-002 Kraków, ulica Zbożowa 4
(www.hbp.pl)

 

sprzeda w drodze nieograniczonego przetargu ustnego będące przedmiotem prawa własności w obrębie ewidencyjnym nr 0012 Radziemice, gmina Radziemice, powiat proszowicki, województwo małopolskie działki gruntu :

1/ niezabudowane nr :

a/ 276/28 o powierzchni 0,7136 ha, cena wywoławcza 41.326 (czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) złotych, wadium 4.200 złotych, minimalne postąpienie 450 złotych,

b/ 276/29 o powierzchni 1,2759 ha, cena wywoławcza 73.921 (siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden) złotych, wadium 7.500 złotych, minimalne postąpienie 750 złotych,

c/ 276/30 o powierzchni 0,3341 ha, cena wywoławcza 19.432 (dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) złote, wadium 2.000 zł, minimalne postąpienie 200 złotych,

d/ 277/10 o powierzchni 0,1670 ha, cena wywoławcza 70.917 (siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemnaście) złotych, wadium 7.000 złotych, minimalne postąpienie 750 złotych,

e/ 277/11 o powierzchni 0,1682 ha, cena wywoławcza 79.281 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) złotych, wadium 8.000 złotych, minimalne postąpienie 800 złotych,

2/ zabudowane nr :

a/ 276/38 o powierzchni 0,7091 ha, cena wywoławcza 2.415.556 (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) złotych, wadium 240.000 złotych, minimalne postąpienie 25.000 złotych,

b/ 277/12 o powierzchni 0,3761 ha, cena wywoławcza 265.356 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) złotych, wadium 27.000 złotych, minimalne postąpienie 3.000 złotych,

c/ 278/36 o powierzchni 0,2487 ha, cena wywoławcza 175.656 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) złotych, wadium 17.500 złotych, minimalne postąpienie 2.000 złotych,

d/ 278/37 o powierzchni 0,3776 ha, cena wywoławcza 242.256 (dwieście czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć) złotych, wadium 25.000 złotych, minimalne postąpienie 2.500 złotych.

Cena wywoławcza działek niezabudowanych zawiera podatek VAT w stawce 23%, działki zabudowane zwolnione z podatku VAT.

Każda działka gruntu będzie oddzielnie przedmiotem przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.08.2017 r. o godz. 12.00w siedzibie Spółki (adres : 30-002 Kraków, ul. Zbożowa 4).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto BGŻ BNP Paribas S.A.97 2030 0045 1110 0000 0034 2030 do dnia 14.08.2017 r. włącznie na każdy przedmiot przetargu oddzielnie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia działek gruntu, pozostałe wadia zostaną zwrócone.

 

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli:

1/ uczestnik przetargu, który przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy,

2/ uczestnik przetargu będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup.

Z oferentem wyłonionym w trakcie przetargu będącym cudzoziemcem zostanie zawarta umowa sprzedaży pod warunkiem uzyskania przez niego zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz jego unieważnienia bez podania przyczyn. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu pod nr tel. (12) 633-68-22(23), 662-027-563.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Małopolskiej Hodowli Roślin Spółka z o.o. w Krakowie, ul. Zbożowa 4 pod nr tel. (12) 633-68-22(23), 882-143-157.                      

 

Kraków, dnia 26.07.2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
30-002 Kraków, ulica Zbożowa 4
(www.hbp.pl)

sprzeda w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

niezabudowane działki gruntu będące przedmiotem prawa własności w obrębie ewidencyjnym nr 0015 Polanowice, gmina Słomniki, powiat krakowski, województwo małopolskie :

1/ nr 172/264 o powierzchni 0,1266 ha, cena wywoławcza 79.158 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) złotych, wadium 8.000 złotych, minimalne postąpienie 800 złotych,

2/ nr 172/265 o powierzchni 0,1362 ha, cena wywoławcza 59.232 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa) złote, wadium 6.000 złotych, minimalne postąpienie 600 złotych,

3/ nr 172/267 o powierzchni 0,1741 ha, cena wywoławcza 74.730 (siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści) złotych, wadium 7.500 złotych, minimalne postąpienie 800 złotych.

Cena wywoławcza zawiera podatek VAT w stawce 23%.

Każda działka gruntu będzie oddzielnie przedmiotem przetargu. Przetarg odbędzie się w dniu 14.08.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki (adres: 30-002 Kraków, ul. Zbożowa 4).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto BGŻ BNP Paribas S.A.97 2030 0045 1110 0000 0034 2030 do dnia 11.08.2017. włącznie na każdy przedmiot przetargu oddzielnie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia działek gruntu, pozostałe wadia zostaną zwrócone.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli:

1/ uczestnik przetargu, który przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy,

2/ uczestnik przetargu będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup.

Z oferentem wyłonionym w trakcie przetargu będącym cudzoziemcem zostanie zawarta umowa sprzedaży pod warunkiem uzyskania przez niego zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu pod nr tel. 882-143-157, 662-027-563. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Małopolskiej Hodowli Roślin Spółka z o.o. w Krakowie, ul. Zbożowa 4 pod nr tel. (12) 633-68-22(23), 882-143-157.

Kraków, dnia 26.07.2017 r.

Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o. o. 30-002 Kraków, ul. Zbożowa 4

Ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie
remontu pomieszczeń biurowych - ul. Zbożowa 4 w Krakowie
termin wykonania III/IV kwartał 2017 r.

szczegółowe informacje w pliku -»

oraz:

Przedmiar_1.pdf
Przedmiar_2.pdf
Przedmiar_3.pdf

 

Kraków, 2017-07-26