plenru

Oferta Handlowa

 zobacz nasze filmy

nasza strona na fb

Firma posiada Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok
2010, 2011, 2012, 2013

WIECHLINA ŁĄKOWA

WIECHLINA ŁĄKOWA – Poa pratensis
Trawa wieloletnia, niska o silnym lecz płytkim systemie korzeniowym. Wytwarza podziemne rozłogi. Wczesna, zimotrwała. Toleruje okresowe zalewanie. Szczególnie polecana na pastwiska ze względu na bardzo dużą odporność na udeptywanie i przygryzanie przez zwierzęta. Charakteryzuje się bardzo dobrą strawnością, właściwym zbilansowaniem składników pokarmowych i smakowitością. Silnie zadarnia się dopiero w trzecim roku użytkowania.

SKIZ – Poa pratensis var. Skiz

Skiz jest odmianą pastewną na użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, na grunty orne, łąki i trwałe pastwiska. Najwcześniejsza spośród wszystkich odmian wiechliny łąkowej. Bardzo wysoki plon zielonej i suchej masy w całym okresie użytkowania: plon zielonej masy: 400-600 q/ha, plon suchej masy: 80-100 q/ha, plon nasion: 3-7 q/ha. Jest odmianą o dużej odporności na choroby i szkodniki. Wykazuje również dużą odporność na wyleganie. Wiernie plonuje i odznacza się bardzo dobrym odrostem na wiosnę i po kolejnych pokosach, dobrze zimuje. Odporna na przykaszanie i udeptywanie dlatego szczególnie polecana na trwałe użytki zielone. Najlepiej udaje się na glebach średnio zwięzłych, próchnicznych, żyznych lessowych, piaszczystych glinkach. Gleba powinna być luźna, przepuszczalna, nie zaskorupiająca się. Odmiana posiada zwarty system korzeniowy, zalecana jest do umacniania nasypów i skarp.

TĘCZA – Poa pratensis var. Tęcza

Odmiana pastewna, bardzo wczesna. Dobrze plonuje, największe plony suchej masy daje w trzecim pokosie. Lepsza zimotrwałość od odmiany wzorcowej Eska 46.Szybko odrasta wiosną i po pokosach. Charakteryzuje się wyższym plonem nasion od odmiany wzorcowej Eska 46. Przeznaczona do użytkowania kośnego, kośno-pastwiskowego.

HARFA – Poa pratensis var. Harfa

Odmiana pastewna w latach użytkowania, bardzo wczesna. Plonowanie w latach stabilne. Dobrze zimuje i szybko odrasta wiosną i po pokosach. Wykazuje wyższy plon nasion od odmiany wzorcowej Eska 46. Przeznaczona do użytkowania kośnego, kośno-pastwiskowego.

STRUGA - Poa pratensis var. Struga

Rok rejestracji - 2011. Należy do traw pastewnych, wieloletnich. Przeznaczona na użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, na grunty orne, łąki i pastwiska. Może być uprawiana w siewie czystym lub  w  mieszankach. Należy do odmian wczesnych, średnio wysokich. Daje wysoki plon zielonej i suchej masy w całym okresie wegetacyjnym: plon zielonej masy -500-600 q/ha, plon suchej masy – 90-100q/ha. Wyrównana w okresie kwitnienia i kłoszenia. Wysokie tempo wzrostu wiosną i po pokosach. Dobrze  zimuje. Wykazuje wysoki plon nasion w stosunku do odmiany  wzorcowej Eska 46. Zimotrwała, tolerancyjna na choroby i szkodniki. Należy do gatunku odpornego na przykaszanie i udeptywanie i jest polecana na trwałe użytki zielone.