plenru

Oferta Handlowa

 zobacz nasze filmy

nasza strona na fb

Firma posiada Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok
2010, 2011, 2012, 2013

KOSTRZEWA ŁĄKOWA

KOSTRZEWA ŁĄKOWA – Festuca pratensis
Trawa wieloletnia, wysoka, luźno kępowa o silnie rozwiniętym systemie korzeniowym. Wiosną rozwija się dość wcześnie. Jest mało wrażliwa na zmienne warunki klimatyczne. Toleruje ostre zimy i spóźnione przymrozki wiosną. Dobrze znosi okresowe susze, wytrzymuje okresowe zalewanie. W pełni plonuje w drugim i trzecim roku użytkowania. Odporna na udeptywanie przez zwierzęta, a przygryzana szybko odrasta.

CYKADA – Festuca pratensis var. Cykada

Odmiana ogólnoużytkowa, do uprawy polowej, łąkowej i pastwiskowej. Może być uprawiana w siewie czystym i w mieszankach na terenie całego kraju. Odmiana wieloletnia, zimotrwała, odporna na mączniakai rdzę. Dobrze znosi krótkotrwałe susze, dobrze odrasta po pokosach. Największy udział w runi obserwuje się w drugim roku po wysiewie. Łatwo przystosowuje się do różnych warunków klimatyczno-glebowych, dobrze plonuje na torfach. Plon zielonej masy: 500-850 q/ha, plon suchej masy: 120-160 q/ha, plon nasion: 5-9 q/ha. Wymaga gleb średnio-wilgotnych (powyżej 450 mm roczne) i zasobnych w składniki pokarmowe. Najlepszym przedplonem są rośliny okopowe na oborniku, rośliny strączkowe, przemysłowe i warzywa. Odmiana średniowczesna, odrasta dość dobrze, dobrze znosi suszę, zimotrwała. Ma skłonność do wylegania, średnio odporna na choroby. Plon zielonej masy – 500-850q/ha; Plon suchej masy – 100-170q/ha; Plon strawnej suchej masy – 60-105 q/ha; Plon białka – 16-40 q/ha; Plon nasion – 6-9 q/ha w sprzyjających warunkach nawet do 11q/ha

SKIBA – Festuca pratensis var. Skiba

Skiba jest odmianą pastewną na użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, na grunty orne, łąki i pastwiska. Może być uprawiana w siewie czystym lub w mieszankach. Spośród odmian kostrzewy łąkowej, Skiba wyróżnia się wczesnością, żywotnością i dużą odpornością na wyleganie i choroby. Wysoko plonuje w całym okresie użytkowania. Daje plon o dużej wartości energetycznej. Należy do odmian wczesnych, zimotrwałych, dobrze odrastających zwłaszcza wiosną. Plon zielonej masy: 550-900 q/ha, plon suchej masy:120-190 q/ha, plon nasion: 8-9 q/ha. Skiba dobrze plonuje w rejonach o opadach rocznych powyżej 450 mm, na wszystkich rodzajach gleb z wyjątkiem miejsc silnie podmokłych. Najlepsze stanowisko po okopowych, warzywach, strączkowych i przemysłowych.

FANTAZJA – Festuca pratensis var. Fantazja

Odmiana pastewna, średnio wczesna. Dobrze plonuje zarówno w użytkowaniu kośnym, jak i polowym. Odmiana charekteryzuje sie dobrą zimnotrwałością. Szybko odrasta wiosną i po pokosach. Plonowanie w latach użytkowania stabilne. Przeznaczona do użytkowania kośnego łąkowego i kośnego polowego.

MEWA – Festuca pratensis var. Mewa

Odmiana średnio wczesna odznaczająca się dość dużą zimotrwałością i odpornością na susze, o pokroju półwzniesionym, kępa luźna. Odrasta dobrze zarówno wiosną jak i po sprzęcie pokosów. Źdźbło o wysokości ok. 100 cm, stanowi około 54 % zielonej masy. Rośliny wysokie zwłaszcza w I pokosie, mało podatne na wyleganie. Największy jej udział w runi obserwuje się w drugim roku pełnego użytkowania. Bardziej odpowiednia na lepsze gleby w rejonach środkowej i północnej Polski. Masa 1000 nasion ok. 2,0g.