plenru

Oferta Handlowa

 zobacz nasze filmy

nasza strona na fb

Firma posiada Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok
2010, 2011, 2012, 2013

ODMIANY WŁASNE

KWALIFIKOWANE NASIONA BURAKÓW PASTEWNYCH
BURAKI PASTEWNE -»
KWALIFIKOWANE NASIONA ZBÓŻ - OWIES
OWIES -»
KWALIFIKOWANE NASIONA ZBÓŻ – PSZENICA OZIMA
PSZENICA OZIMA -»
KWALIFIKOWANE NASIONA ZBÓŻ - PSZENICA JARA
PSZENICA JARA -»
KWALIFIKOWANE NASIONA ZBÓŻ - JĘCZMIEŃ JARY
JĘCZMIEŃ JARY -»
KWALIFIKOWANE NASIONA KUKURYDZY
KUKURYDZA,
KUKURYDZA CUKROWA -»
KWALIFIKOWANE NASIONA TRAW GAZONOWYCH
TRAWY GAZONOWE -»
KWALIFIKOWANE NASIONA TRAW PASTEWYCH
TRAWY PASTEWNE -»
KWALIFIKOWANE NASIONA DROBNONASIENNE MOTYLKOWATE
DROBNONASIENNE
MOTYLKOWATE -»
  ROŚLINY ROLNICZE I INNE
ROŚLINY ROLNICZE I INNE -»
 

Prawna ochrona odmian

Odmiany roślin rolniczych naszej Firmy objęte są ochroną wyłącznego prawa. Oznacza to, że aby je rozmnażać, oferować i sprzedawać na cele siewne konieczne jest uzyskanie od nas pisemnej licencji w formie umowy. Dzięki funduszom, uzyskanym z wnoszonych przez rolników i przedsiębiorców opłat licencyjnych, możliwa jest praca nad tworzeniem nowych odmian i hodowla zachowująca odmiany już istniejące.

Siejąc własne nasiona odmian chronionych rolnik może skorzystać, w niektórych okolicznościach z dozwolonego prawem przywileju „odstępstwa rolnego”. (więcej na stronie Agencji Nasiennej: więcej -»)

BROSZURA: "ODSTĘPSTWO ROLNE, CZYLI WYKORZYSTANIE MATERIAŁU ZE ZBIORU ODMIAN CHRONIONYCH WYŁĄCZNYM PRAWEM JAKO MATERIAŁU SIEWNEGO" pobierz broszurę informacyjną

Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki odmian, opracowane mapki plonowania, wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych.

Mimo zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy je traktować jako informacje o potencjale plonowania i jakości.