plenru

Oferta Handlowa

 zobacz nasze filmy

nasza strona na fb

Firma posiada Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok
2010, 2011, 2012, 2013

ODNAWIANIE UŻYTKÓW

Zbiorowiska roślinne łąk i pastwisk wraz z upływem czasu podlegają dynamicznym zmianom. Z użytków zielonych ustępują niektóre gatunki roślin, a w ich miejsce pojawiają się nowe. Wartościowe gatunki traw są zastępowane roślinami o małej wartości paszowej i chwastami. Prowadzi to do degradacji runi i spadku produktywności użytków zielonych.
Skład gatunkowy łąk i pastwisk można poprawić kilkoma sposobami:

REGENERACJA RUNI
Zabieg ten polega na zniszczeniu występujących chwastów przy pomocy herbicydów. Następnie  należy zastosować intensywne nawożenie mineralne w celu stymulacji rozwoju pozostałych, wartościowych gatunków. Najczęściej stosuje się 70-80 kg fosforu/ha, 50-60 kg potasu/ha i 50-70 kg azotu/ha bezpośrednio po wykonaniu oprysku i podobna dawkę (bez fosforu) po pierwszym pokosie.

METODA PODSIEWU
Polega na wprowadzeniu do użytku zielonego brakujących gatunków. Zabieg ten stosuje się gdy 50% powierzchni zajęte jest przez rośliny o niskiej wartości paszowej i chwasty. Przy silnym zachwaszczeniu należy wykonać oprysk herbicydami i zastosować intensywne nawożenie. Następnie trzeba częściowo zniszczyć starą darń przy pomocy brony. Kolejnym etapem jest wysiew nasion bezpośrednio na darń (siewnikiem pozbawionym redlic). Nasiona należy wymieszać z glebą (lekka brona), zwałować. W czasie krzewienia stosować intensywne nawożenie azotowe.

PEŁNA UPRAWA GLEBY I WYSIEW MIESZANKI
Stosuje się przy zakładaniu nowych użytków zielonych oraz w przypadku gdy na użytkowanych łąkach i pastwiskach dominują gatunki o niskiej wartości paszowej i chwasty. Pierwszym etapem jest orka jesienna na głębokość 20 cm silnie odwracająca darń. Tak przygotowaną glebę zostawia się do wiosny (na glebach torfowych orkę wykonuje się wiosną). Przed orką należy zastosować nawozy wapniowe w ilości 1,5-2 t/ha, które mieszamy z glebą. Wiosną glebę doprawia się przy pomocy glebogryzarki i wałuje. Bezpośrednio przed siewem stosuje się nawożenie organiczne. W zależności od zasobności gleby: 60-80 kg/ha fosforu, 80-100 kg/ha potasu.

Termin siewu
Optymalny termin siewu przypada na pierwszą połowę kwietnia. Siewy wczesnowiosenne pozwalają na lepsze wykorzystanie zimowych zapasów wody potrzebnej do kiełkowania nasion i ukorzenienia młodych roślin, z reguły też są mniej zachwaszczone. Ogólnie przyjmuje się, że siewy wiosenne można rozpocząć wtedy, gdy minie niebezpieczeństwo uszkodzeń mrozowych. Mieszanki można również wysiewać latem i jesienią. Powodzenie siewów letnich jest jednak bardzo silnie uzależnione od wilgotności gleby oraz od ilości i rozkładu opadów w czasie wschodów i początkowego rozwoju roślin. Powodzenie siewów późnoletnich lub jesiennych dodatkowo zależy od lokalnych warunków termicznych, a więc długości okresu wegetacji od wschodów roślin do nadejścia mrozów. Zbyt krótki okres przedzimowego gromadzenia składników pokarmowych ogranicza rozwój systemu korzeniowego, gromadzenie węglowodanów, a więc i zimotrwałość roślin.

Ilość wysiewu
W zależności od typu mieszanek ilość wysiewu to 35 do 45 kg/ha. Wysiane nasiona należy wymieszać z gleba przy pomocy lekkiej brony i zwałować.