plenru

Oferta Handlowa

 zobacz nasze filmy

nasza strona na fb

Firma posiada Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok
2010, 2011, 2012, 2013

MIESZANKA KOŚNA ZM 3

Trawy pastewne są źródłem naturalnej, zdrowej i bogatej w składniki pokarmowe paszy objętościowej, niezbędnej w całorocznym żywieniu zwierząt gospodarskich.Pozyskiwana zielona masa może być wykorzystywana w sezonie letnim w postaci zielonki, a zimą jako siano, kiszonka czy sianokiszonka. Żywienie zwierząt w oparciu o łąki i pastwiska jest metodą będącą w największej zgodzie z ich naturą. Duża zawartość dobrze przyswajalnych składników mineralnych, prowitamin i witamin w runi wpływa pozytywnie nie tylko na wyniki produkcyjne w postaci mięsa i mleka, ale również na zdrowotność zwierząt i ludzi.

Łąki i pastwiska  właściwie zagospodarowane i odpowiednio pielęgnowane mogą dawać z 1 hektara plon wynoszący 60-100q siana lub 400q wysokobiałkowej zielonki. Gwarancją długotrwałego użytkowania i wysokich, wartościowych plonów jest stosowanie sprawdzonego, kwalifikowanego materiału siewnego. Wybór mieszanki powinien być poprzedzony decyzją o kierunku użytkowania oraz rzetelną wiedzą o uwarunkowaniach klimatyczno-glebowych występujących na danym terenie.

Małopolska Hodowla Roślin poleca wysokiej jakości mieszanki:
– o bogatym, odpowiednio zbilansowanym składzie gatunkowym i odmianowym gwarantującym uzyskanie wartościowej i smakowitej paszy o wysokiej koncentracji białka i energii oraz bardzo dobrej strawności;
– opracowane w oparciu o najlepsze polskie odmiany traw;
– wzbogacone nasionami roślin motylkowych (koniczyna, lucerna) i ziół, wpływających korzystnie na metabolizm zwierząt;
– o różnych typach użytkowania: łąkowe, pastwiskowe, na użytki przemienne;
– doskonale przystosowane do polskich warunków klimatyczno-glebowych;
– uwzględniające różne rodzaje gleb i warunki siedliskowe,
–o różnych kierunkach użytkowania: intensywnym – ukierunkowanym na wytworzenie dużej ilości wartościowych pasz do produkcji mięsa i mleka, ekstensywnym – o charakterze ekologiczno-przyrodniczym  dla zachowania tradycyjnego krajobrazu wiejskiego przy naturalnej produkcji łąk i pastwisk.

MIESZANKA KOŚNA ZM 3

Życica wielokwiatowa westerwoldzka – 50%, Życica wielokwiatowa – 20%, Koniczyna łąkowa – 10%, Lucerna siewna – 5%, Festulolium – 15%

Mieszanka kośna na 2-3 letnie użytki przemienne na gruntach ornych. Bardzo plenna, umożliwia w warunkach intensywnego nawożenia uzyskanie nawet 80-90t/ha zielonej masy już w pierwszym roku użytkowania. Znaczący dodatek koniczyny łąkowej i lucerny poprawia smakowitość i wartość paszy szczególnie pod względem zawartości białka oraz zwiększa wydajność zielonej masy przy obniżonej dawce nawożenia azotowego. Mieszanka polecana jest na zielonkę, siano i sianokiszonkę w siedliskach umiarkowanie wilgotnych i okresowo-posusznych. Stanowi cenny element płodozmianu polowego.
Oczekiwany plon biomasy: 80-100 ton świeżej masy w zależności od nawożenia i ilości opadów

Zalecenia
Zastosowanie i stanowisko: kośne, 3-4 pokosy na użytki 2-3 letnie na gruntach ornych, pastwiskowe, gleby mineralne, żyzne
Użytkowanie: zalecany okres użytkowania: 2 do max. 3 lat
Ilość wysiewu: 40 kg/ha
Termin wysiewu: kwiecień/sierpień

dostępne gramatury: 2kg. 5 kg, 10 kg, 20 kg

_________________________