plenru

Oferta Handlowa

 zobacz nasze filmy

nasza strona na fb

Firma posiada Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok
2010, 2011, 2012, 2013

ZAKŁADANIE TRAWNIKA

ZAKŁADANIE TRAWNIKA

Przygotowanie terenu:
Pierwszym etapem prac jest staranne odchwaszczenie terenu. Uciążliwe wieloletnie chwasty zwalczamy chemicznie stosując oprysk preparatem Roundup. Następnie oczyszczamy glebę, usuwając gruz, kamienie i pozostałości roślin. Teren wzbogacamy w próchnicę przez dodanie torfu, ziemi kompostowej lub dobrze rozłożonego obornika. Górna warstwa podłoża (gru-
bości 10–15 cm) powinna być przepuszczalna i żyzna, pH 5,5–6,5. Zbyt niskie pH gleby podwyższamy stosując wapno węglanowe lub palone w ilości 10–15 kg/100 m2. Do gleb ciężkich, gliniastych dodajemy piasek, który rozluźni strukturę gleby.  Następnie wysiewamy nawozy wieloskładnikowe w ilości 4–6 kg/100 m2 w zależności od zasobności gleby. Teren przekopujemy (lub orzemy) na głębokość 20-25 cm, wyrównujemy i wałujemy. Po wałowaniu należy odczekać ok. 2 tygodni. Jeżeli w tym czasie pojawią się chwasty, należy ponownie wykonać oprysk herbicydem i odczekać kolejne 14 dni.

Siew nasion:
Siew można przeprowadzać od wiosny do jesieni. Optymalny termin, to okres od początku kwietnia do końca czerwca i od połowy sierpnia do końca września. Przed siewem glebę należy spulchnić. Siejemy w wilgotną glebę przy bezwietrznej pogodzie. Nasiona dzielimy na dwie części i wysiewamy „na krzyż”, pamiętając o ich częstym mieszaniu. Siejemy ręcznie lub siewnikiem. Wysiane nasiona przysypujemy cienką warstwą piasku lub ziemi torfowej (ewentualnie zagrabiamy) i wałujemy. Norma wysiewu - 1kg na 40 m2. Dla uzyskania szybkiego efektu w początkowym okresie użytkowania lub na słabszych glebach, ilość wysiewanych nasion należy zwiększyć.

Koszenie
Pierwsze koszenie wykonujemy, gdy trawa osiągnie 8–10 cm, skracamy o połowę wysokości do 5 cm. Kolejne koszenia wykonujemy, gdy trawa ma 6–8 cm, skracając ją do wysokości 3–4 cm. Przy zbyt dużej wysokości trawnika skracanie powinno być stopniowe. Zbyt niskie koszenie działa szkodliwie, narażając rośliny na uszkodzenia i zwiększając podatność na choroby. Trawę należy starannie usuwać z trawnika. Nie kosimy trawnika mokrego. W okresie suszy, koszenia ograniczamy.

Nawożenie
Konieczne jest systematyczne nawożenie trawnika w trakcie wegetacji. Od wiosny do jesieni stosujemy wieloskładnikowe nawozy  do trawników  według instrukcji podanych na ich opakowaniu. Nie nawozimy na mokre rośliny. Nawożenie przerywamy w połowie września.

Nawadnianie:
Od siewu do wschodów roślin (1–3 tygodnie) glebę zraszamy, a w czasie suszy podlewamy. Aby trawnik znajdował się w dobrej kondycji i cieszył atrakcyjnym wyglądem powinien być regularnie nawadniany. Nawadnianie (deszczowanie) najlepiej przeprowadzać w godzinach ran-nych ze względu na mniejsze ryzyko rozwoju chorób grzybowych. Nawadnianie powinno być obfite, tak aby woda przenikała na głębokość 5 cm. Stosować 1–2 razy w tygodniu. Zbyt częste podlewanie powoduje spłycanie korzeni roślin.

Pielęgnacja
Systematyczne koszenie trawnika eliminuje z niego większość chwastów jednorocznych. Pozostałe chwasty wieloletnie zwalczamy chemicznie odpowiednimi preparatami. Trawnik należy dodatkowo pielęgnować stosując wertykulator (który umożliwia pionowe cięcie darni) i wygrabianie martwej, suchej trawy. Zabiegi te przeciwdziałają tworzeniu się tzw. filcu i ograniczają rozwój chwastów i mchu. Wertykulację przeprowadza się na skoszonym trawniku na początku kwietnia i września.