plenru

Oferta Handlowa

 zobacz nasze filmy

nasza strona na fb

Firma posiada Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok
2010, 2011, 2012, 2013

ODMAINY ŚREDNIOWCZESNE

Kukurydza pastewna pod względem powierzchni uprawy zajmuje drugie po pszenicy  miejsce na świecie. Jest ona bardzo cenioną rośliną, odznaczającą się wysoką plennością i wszechstronnym użytkowaniem. Ma szerokie zastosowanie jako roślina pastewna, jadalna i przemysłowa. W ostatnich latach w Polsce obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania kukurydzą jako rośliną pastewną. Uprawia się ją głównie na kiszonkę. Wprowadzenie wczesnych i plennych odmian mieszańców oraz opracowanie dla nich intensywnych metod uprawy, stworzyło warunki do rozszerzenia również innych kierunków uprawy – na ziarno i susz. Wiele odmian wykazuje także przydatność do produkcji biogazów na cele paliwowe.

  pobierz ulotkę -»

ZALECENIA UPRAWOWE

Wybór odmiany: Mieszańce kukurydzy różnią się wczesnością dojrzewania (liczba FAO), kierunkiem uprawy oraz poziomem plonowania. W Polsce szczególne znaczenie przy wyborze odmiany mają warunki klimatycznoglebowe. W rejonach północnych i północno-wschodnich kraju ze względu na krótki okres wegetacji polecane są odmiany bardzo wczesne i wczesne.

Stanowisko i uprawa: Kukurydza wykazuje dużą tolerancję co do stanowiska. Jako jedyny gatunek może być uprawiany po sobie bez strat w plonie. Jednak ze względu na nasilające się porażenie przez szkodniki zaleca się uprawę przemiennie na danym polu. Bez względu na kierunek użytkowania, tylko uprawa w plonie głównym daje gwarancję wysokich i stabilnych plonów. Podstawowym zabiegiem uprawowym jest orka głęboka (zimowa) na ok. 30 cm. Zabiegi wiosenne należy ograniczyć do minimum. Pierwszy zabieg – włókowanie zapobiega parowaniu wody. Drugi zabieg to uprawa agregatem uprawowym na głębokość siewu kukurydzy tj. 3–7 cm w zależności od rodzaju gleby.

Nawożenie: W zależności od zasobności i rodzaju gleby nawozy fosforowe i potasowe należy wysiać raczej jesienią w ilościach:  fosfor 80–120 kg/ha i potas 140–180 kg/ha. Wiosną, najlepiej tuż przed uprawą przedsiewną zastosować azot (w postaci mocznika) w ilości 120 – 180 kg/ha. Ważna jest dostępność makro i mikroelementów w glebie.

Siew: W warunkach klimatycznych Polski termin siewu kukurydzy przypada w okresie od 20 kwietnia do 5 maja. Przy siewach opóźnionych należy obniżyć normę wysiewu nasion i wybrać odmiany o niskim FAO. Siew wyłącznie siewnikiem punktowym przy rozstawie rzędów 75 cm na głębokość 3–4 cm na glebach ciężkich i 5–7 cm na glebach lekkich.

Zalecana obsada:
• przy uprawie na ziarno i CCM:  75–90 tys. roślin/ha
• przy uprawie na kiszonkę:  85–95 tys. roślin/ha
Ochrona: W sprzedaży dostępne są nasiona zaprawiane środkami grzybobójczymi. Istnieje również możliwość zakupu nasion zaprawionych dodatkowo substancjami odstraszającymi ptactwo i zwierzynę. Ochronę preparatami chemicznymi należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami dla tego gatunku.

* rejon 1:  FAO do 230
   rejon 2:  FAO 230 – 260
   rejon 3:  FAO do 220