plenru

Oferta Handlowa

 zobacz nasze filmy

nasza strona na fb

Firma posiada Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok
2010, 2011, 2012, 2013

ODDZIAŁ W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN - ODDZIAŁ W KRAKOWIE


Oddział w Krakowie posiada swoje obiekty na terenie 6 województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego. W jego skład wchodzą magazyny nasienne, zakłady produkcyjne i hodowlane, sklepy i obiekty handlowe. W obiektach tych prowadzona jest działalność hodowlana, reprodukcja nasienna zbóż, kukurydzy, roślin strączkowych, traw, produkcja rolnicza buraków cukrowych, rzepaku oraz działalność handlowa poprzez dobrze rozwinięta sieć sklepów firmowych. W oddziale prowadzona jest hodowla zbóż jarych i ozimych, buraka pastewnego, traw pastewnych i gazonowych, motylkowatych drobnonasiennych. Na terenie Zakładu Hodowlano–Produkcyjnego Polanowice zlokalizowanego na terenie województwa małopolskiego prowadzona jest hodowla twórcza i zachowawczą pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, owsa, buraka pastewnego i traw pastewnych.

W pszenicy prace hodowlane koncentrują się nad uzyskaniem odmian jakościowych, odpornych na porastanie i choroby, mrozoodpornych, o sztywnej słomie. W hodowli twórczej owsa dąży się do uzyskania odmian: uniwersalnych, o dużym potencjale plonowania na terenie całego kraju, o skróconym okresie wegetacji dla terenów podgórskich, nagonasiennych o krótkiej słomie, odmian o niskiej zawartości łuski. W 2014 roku została zarejestrowana najnowsza odmiana owsa zwyczajnego HARNAŚ charakteryzująca się bardzo dobrą zdrowotnością oraz potencjałem plonotwórczym (w latach 2012-2013 – plon 102% wzorca). Przewyższa plonowaniem najlepsze odmiany wzorcowe. W jęczmieniu jarym prace koncentrują się nad uzyskaniem odmian paszowych o wysokiej zdrowotności i potencjale plonotwórczym.

Zakład dysponuje odpowiednim zapleczem do prowadzenia prac hodowlanych. Wyposażony jest w laboratoria specjalistyczne z pracownią technologiczną, laboratorium kultur tkankowych, szklarnie hodowlane, pozwalające na wprowadzenie i wykorzystanie nowoczesnych, zaawansowanych metod hodowlanych.

W Polanowicach prowadzona jest również hodowla buraka pastewnego. W gatunku tym, celem prac jest uzyskanie wartościowych odmian heterozyjnych wielokiełkowych i genetycznie jednokiełkowych, odpornych na pośpiechy i choroby, przydatnych do uprawy w różnych warunkach klimatyczno-glebowych, przystosowanych do nowych technik uprawy i zbioru. Gatunek ten cieszy się wciąż bardzo dużym zainteresowaniem zagranicą i jest przedmiotem eksportu, głównie do krajów Europy Wschodniej i Południowej. W hodowli traw pastewnych prace koncentrują się nad otrzymaniem nowych odmian kostrzewy łąkowej, tymotki łąkowej oraz wiechliny łąkowej o wysokim plonie nasion oraz zielonej i suchej masy, odpornych na choroby i wyleganie, o dużej smakowitości i strawności składników pokarmowych. W 2014 roku do rejestru została wpisana odmiana tymotki łąkowej OWACJA charakteryzująca dużą zimotrwałością i tolerancja na suszę, wysokim plonem zielonej masy o dużej wartości energetycznej i smakowitości.

Hodowla traw gazonowych i roślin motylkowych drobnonasiennych zlokalizowana jest na terenie Zakładu Hodowlano-Produkcyjnego w Nieznanicach k. Częstochowy. W trawach gazonowych prace hodowlane prowadzone są w takich gatunkach jak: kostrzewa czerwona, kostrzewa owcza, kostrzewa nitkowata, mietlica pospolita, wiechlina łąkowa, życica trwała.

Oprócz prac nad przydatnością gatunków i odmian do zakładania trawników ozdobnych, rekreacyjnych, sportowych i parkowych prowadzona jest hodowla form przeznaczonych do rekultywacji terenów zdegradowanych, hałd po kopalnictwie węgla kamiennego oraz pasów zieleni przy autostradach, gdzie głównym aspektem jest odporność na silne zasolenie, suszę i spaliny.

W Nieznanicach prowadzone są również intensywne prace hodowlane w zakresie roślin motylkowatych drobnonasiennych, głównie koniczyny łąkowej. Zarejestrowane odmiany charakteryzują się wysoką plennością, dobrą wartością pokarmową, odpornością na choroby, zimotrwałością oraz tolerancją na suszę i podwyższoną kwasowość gleby.

Zakład Hodowlano Produkcyjny Nieznanice prowadzi również hodowlę zachowawczą esparcety odmiany Taja, jedynej, zarejestrowanej w Polsce odmiany koniczyny krwistoczerwonej (Inkarnatki) – Opolska, marchwi pastewnej odmiany Lobo oraz komonicy rożkowej, odmiana Skrzeszowicka.

Na terenie województwa podkarpackiego w Zakładzie Hodowlano-Produkcyjnym w Mikulicach prowadzone są prace z zakresu hodowli twórczej i zachowawczej pszenicy ozimej. W gospodarstwie w Krzeczowicach znajdują się również doświadczenia porównawcze z odmianami pszenic jarych i ozimych wykonywane usługowo dla innych firm. Obiekty te współpracują również z Oddziałem w Kobierzycach w zakresie hodowli mieszańców kukurydzy. W Krzeczowicach prowadzone są doświadczenia wstępne  na kukurydzy kiszonkowej. Ze względu na specyficzne uwarunkowania klimatyczno-glebowe w obiektach tych prowadzi się również  doświadczalnictwo kukurydzy o charakterze usługowym na zlecenia innych firm krajowych i zagranicznych.