plenru

Oferta Handlowa

 zobacz nasze filmy

nasza strona na fb

Firma posiada Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok
2010, 2011, 2012, 2013

ODDZIAŁ W KOBIERZYCACH

Oddział w Kobierzycach działa w strukturach Małopolskiej Hodowli Roślin od 2009 roku. Powstał w wyniku przyłączenia do firmy, samodzielnej Spółki ANR – Hodowla Roślin Rolniczych – Nasiona Kobierzyc. Oddział posiada swoje obiekty na terenie województwa dolnośląskiego. Są to: Zakład Hodowlano-Produkcyjny Kobierzyce i Zakład Produkcyjno–Nasienny Henryków. W oddziale prowadzona jest hodowla twórcza i zachowawczą pszenicy ozimej i jarej, kukurydzy oraz reprodukcja nasienna.

Prace hodowlane nad pszenicą ozimą zostały zapoczątkowane w 1956 roku. Hodowla twórcza w tym gatunku koncentruje się nad uzyskaniem odmian jakościowych, odpornych na porastanie i choroby, o wysokiej mrozoodporności, o krótkiej i sztywnej słomie

W hodowli twórczej pszenicy jarej prowadzone są intensywne prace nad uzyskaniem odmian jakościowych, o wysokim potencjale plonotwórczym, dobrej odporności na choroby, krótkiej, sztywnej słomie. W roku 2012 została zarejestrowana nowa odmiana pszenicy jarej IZERA, charakteryzującą się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi ziarna oraz dużą stabilnością cech technologicznych przy zróżnicowanych warunkach pogodowych. Odmiana ta w 2014 roku została nagrodzona złotym medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA PREMIERY.

W roku 2014 do rejestru wpisano najnowszą odmianę pszenicy jarej HARENDA. Odmiana ta odznacza się rewelacyjną plennością na terenie całego kraju. W badaniach COBORU 2012-2013 wykazała najwyższe plony na dwóch poziomach agrotechniki (a1 - 109% wzorca i a2 - 104% wzorca).

Prace hodowlane nad kukurydzą prowadzone są w Kobierzycach od 1953 roku z dużym sukcesem. Tam odnotowano szereg pionierskich dokonań w hodowli i nasiennictwie tego gatunku min.  zarejestrowano pierwszego w kraju mieszańca liniowego.

W doborze mieszańców kukurydzy znajdują się w przewadze formy na kiszonkę z całych roślin oraz z rozdrobnionych kolb (CCM). Posiadamy również pojedyncze mieszańce z przeznaczeniem na suche ziarno. Niektóre z naszych odmian wykazują przydatność do produkcji biogazu i bioetanolu na cele paliwowe.

Hodowla twórcza kukurydzy koncentruje się nad uzyskaniem odmian o: dobrej strawności całych roślin, wysokim udziale ziarna w kiszonce, wysokim potencjale plonotwórczym, dużej odporności na wyleganie łodygowe i korzeniowe.

W roku 2012 została zarejestrowana odmiana kukurydzy kiszonkowej KADRYL charakteryzująca się szeroką zdolnością adaptacyjną, dzięki czemu stabilnie plonuje w różnych środowiskach, stanowiąc wartościowy surowiec do produkcji wysokostrawnej kiszonki.

Nasze odmiany kukurydzy doskonale sprawdzają się nie tylko w polskich warunkach klimatyczno-glebowych, ale również znalazły uznanie wśród klientów z innych krajów: Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Ukraina, Rosja, Białoruś.

W oddziale w Kobierzycach zostały również wyhodowane 2 odmiany kukurydzy cukrowej: AMMONIA i AMBROZJA.

 

Naszą wizytówką są wysokiej jakości nasiona!