plenru

Oferta Handlowa

 zobacz nasze filmy

nasza strona na fb

Firma posiada Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok
2010, 2011, 2012, 2013

O NAS

Jesteśmy jedną z największych firm hodowlano-nasiennych. W obecnej strukturze jako strategiczna Spółka Agencji Nieruchomości Rolnych funkcjonujemy od 1994 roku. Jednak historia i początek naszej działalności hodowlanej zwłaszcza zbóż i buraka pastewnego, sięga drugiej połowy XIX wieku. Głównymi kierunkami działalności firmy jest hodowla twórcza i zachowawcza roślin rolniczych, reprodukcja nasienna, obrót materiałem siewnym oraz działalność rolnicza i usługowa. Od 2012 zajmujemy się również hodowlą konia arabskiego w Stadzie Ogierów w Białce (www.bialka.arabians.pl)
 
Nadrzędnym kierunkiem naszych działań jest hodowla i nasiennictwo buraka pastewnego, zbóż jarych i ozimych, kukurydzy, traw pastewnych i gazonowych oraz roślin motylkowatych drobnonasiennych. Naszą misją jest polepszenie efektywności produkcji roślinnej poprzez ciągłe dostarczanie nowych odmian o udoskonalonych cechach rolniczych i parametrach jakościowych ziarna.

Działalność hodowlano-nasienną prowadzimy na terenie Polski południowej od Dolnego Śląska po województwo lubelskie oraz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Posiadamy 5 zakładów hodowlanych: Polanowice k/ Krakowa (burak pastewny, zboża, trawy pastewne), Nieznanice k/ Częstochowy (trawy gazonowe i motylkowe drobnonasienne), Mikulice k/ Przeworska (pszenica ozima), Palikije k/ Lublina (trawy pastewne, gorczyca, gryka), Kobierzyce k/ Wrocławia (kukurydza, pszenica ozima i jara).

Nasze zakłady posiadają nowoczesne zaplecze umożliwiające wprowadzenie do hodowli zaawansowanych metod warunkujących postęp hodowlany.  Wyposażone są w nowoczesne laboratoria i pracownie specjalistyczne (w tym pracownie technologiczne i in vitro), szklarnie oraz specjalistyczne maszyny do prac polowych i do przerobu nasion.


Dzięki bogatej tradycji w prowadzeniu prac hodowlanych, doświadczonej kadrze hodowców oraz bazie technicznej co roku rejestrujemy nowe odmiany. Aktualnie posiadamy w rejestrze 91 odmian w 24 gatunkach roślin rolniczych. Są to odmiany nowej generacji, wysokoplonujące, odporne na choroby, przystosowane do zmiennych warunków klimatyczno-glebowych, przydatne do przetwórstwa rolno-spożywczego oraz na pasze dla zwierząt. Cieszą się one dużym powodzeniem na rynku nasiennym w kraju i zagranicą zaspakajając różnorodne potrzeby naszych odbiorców. Wiele z naszych odmian otrzymało nagrody i wyróżnienia międzynarodowych targów i wystaw rolniczych. W 2014 roku Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA została nagrodzona odmiana pszenicy jarej IZERA.
 
Ważną działalnością Spółki jest produkcja wysokiej jakości mieszanek traw gazonowych na bazie własnych odmian. Oferujemy mieszanki sprawdzające się w różnych warunkach glebowo-klimatycznych, o różnych typach użytkowania: na trawniki ozdobne, rekreacyjne, intensywnie użytkowane, odporne na udeptywanie, do miejsc zacienionych oraz mieszanki specjalne na tereny suche i pobocza dróg.
 
Jednym z produktów naszej firmy są mieszanki traw pastewnych o różnych typach użytkowania na łąki, pastwiska, grunty orne, dostarczające zdrowej, wartościowej paszy, niezbędnej w żywieniu zwierząt gospodarskich, przeznaczone na różne rodzaje gleb.
 
Produkcję nasienną prowadzimy na gruntach Spółki (około 8 000 ha) oraz w kooperacji z rolnikami. Dzięki dobrze ukształtowanej współpracy w zakresie produkcji surowych nasion i nowoczesnej technice ich obróbki, dostarczamy na rynek materiał siewny o wysokich standardach jakościowych. Rocznie sprzedajemy ponad 35 000 ton nasion, zarówno w naszych oddziałach i obiektach handlowych, jak również poprzez liczną sieć hurtowni i sklepów na terenie całego kraju.
 
Dużą część wyprodukowanego materiału siewnego eksportujemy, głównie do krajów europejskich. Współpracujemy również z firmami z innych rejonów świata. W rankingu Instytutu Nowoczesnego Biznesu „Światowa Firma 2013” zajęliśmy pierwsze miejsce spośród wszystkich polskich firm nasiennych, pod względem wartości eksportu zrealizowanego w latach 2010-2013 oraz ilości obsługiwanych krajów.
 
W sprzedaży oprócz nasion, posiadamy również nawozy, środki ochrony roślin, artykuły do produkcji rolniczej i ogrodniczej oraz materiał szkółkarski drzew i krzewów owocowych i ozdobnych.

 

INFORMACJA O ZMIANIE NAZWY SPÓŁKI

ORAZ LICZBY I NAZWY ODDZIAŁÓW

Szanowni Państwo
Zarząd firmy Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.  uprzejmie informuje , że w dniu 23.01.2014 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia  XI Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji nowej nazwy Spółki z dotychczasowej: Małopolska Hodowla Roślin HBP Sp. z o.o.
na: Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Wszelkie pozostałe dane: NIP, REGON, numer konta  bankowego, numery telefonów oraz adres pozostają bez zmian. Równocześnie pragniemy poinformować Państwa o zmianie w strukturze firmy. Dotychczasowy oddział MIKULICE  został włączony do oddziału Kraków oraz Stado Ogierów w Białce zostało dołączone do oddziału Zamość.

Aktualna struktura Małopolskiej Hodowli  Roślin Sp. z o.o. wygląda następująco:
Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. oddział w Krakowie
Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. oddział w Kobierzycach
Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. oddział w Zamościu
Wszelkie pozostałe dane: numery telefonów oraz adresy  pozostają bez zmian.