plenru

Oferta Handlowa

 zobacz nasze filmy

nasza strona na fb

Firma posiada Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok
2010, 2011, 2012, 2013

NASZA MISJA I WARTOŚCI

WIZJA
Chcemy być liderem w hodowli nowych odmian roślin rolniczych.

MISJA

Spełnianie oczekiwań klientów i zaspokajanie ich potrzeb, poprzez najwyższą jakość i dostępność produktów, przy jednoczesnym generowaniu optymalnego zysku.

CELE
Nieustający wzrost zadowolonych klientów.
Rozwój firmy poprzez kadrę o najwyższych kwalifikacjach.
Ciągłe udoskonalanie współpracy z partnerami biznesowymi.

STRATEGIA
Sposobem realizacji celów jest rozpoznanie potrzeb klienta powiązane z ciągłym doskonaleniem wykonywanych przez nas usług, tak by optymalnie wywiązać się z powierzonych zadań.

WARTOŚCI
Uczciwość
Odpowiedzialność
Zaangażowanie
Kultura osobista

POLITYKA MAŁOPOLSKIEJ HODOWLI ROŚLIN Sp. z o.o.
Klient jest dla nas największą wartością. Ważnym elementem dla naszego rozwoju jest dbałość o klienta i wychodzenie naprzeciw jego oczekiwaniom. Dbałość o współpracowników jest motorem napędowym rozwoju firmy. Swoją wiarygodność firma buduje na właściwej strategii rozwoju firmy i wprowadzaniu nowoczesnych systemów zarządzania. Najlepszym potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług jest wciąż rosnąca liczba klientów, partnerów handlowych oraz ciągły dynamiczny rozwój firmy.