plenru

Oferta Handlowa

 zobacz nasze filmy

nasza strona na fb

Firma posiada Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok
2010, 2011, 2012, 2013

JEDNOKIEŁKOWE

Buraki pastewne stanowią uniwersalną, energetyczną i soczystą paszę niezbędną w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków: bydła, trzody powyżej 45 kg, owiec, koni, drobiu i drobnego inwentarza.

W żywieniu krów mlecznych buraki stymulują produkcję mleka i wpływają na zwiększenie zawartości tłuszczu i białka w mleku. U bydła mięsnego poprawiają wykorzystanie pasz treściwych i gwarantują smaczne, chude mięso. W żywie-niu trzody chlewnej stanowią doskonałą nietuczącą paszę zastępując ziemniaki, które są mocno tuczące (mięso przerośnięte tłuszczem).

BIAŁE

SYRIUSZ–Beta vulgaris var. Syriusz

Nowa odmiana genetycznie jednokiełkowa, mieszaniec heterozyjny diploidalny w typie odmiany wielokiełkowej Zentaur Poly. Korzenie o barwie białej, bruzda korzeniowa płytka, bardzo małe zanieczyszczenie ziemią, zagłębienie w ziemi 55%. Odmiana tolerancyjna na wirusa żółtaczki i cerkosporę, odporna na suszę, nadaje się na słabsze gleby, przydatna do zbioru mechanicznego.
1 kg buraków zawiera łatwo przyswajalną sacharozę, 0.10 do 0.15 jednostki owsianej, 11–12 gram białka strawnego.
Plon korzeni    1000–1150 q z ha
% suchej masy    13,5–14,3 %
Plon suchej masy     130–160 q z ha
Plon liści        320–380 q z ha

 

CENTURION–Beta vulgaris var.Centurion

Najnowsza odmiana genetycznie jednokiełkowa zarejestrowana w 2009 roku. Pierwsza  jednokiełkowa odmiana buraka pastewnego tolerancyjna na wirusa Rizomanii. Mieszaniec heterozyjny diploidalny, o białej barwie korzenia i kształcie stożkowoowalnym, zagłębienie w ziemi dość duże (65%), zanieczyszczenie ziemią małe, przydatny do zbioru mechanicznego. Odmiana odporna na suszę, przydatna do uprawy na glebach słabszych. Dość odporna na cerkosporę i wydawanie pośpiechów. Plon korzeni i liści średni.
Plon korzeni   850–1000 q z ha
% suchej masy    14,5–15 %
Plon suchej masy  130–160 q z ha
Plon liści        360–390 q z ha


ŻÓŁTE

SOLIDAR–Beta vulgaris var. Solidar

Odmiana jednokiełkowa, heterozyjna, mieszańcowa, diploidalna. Korzeń walcowato-owalny o zabarwieniu żółto-pomarańczowym. Zagłębienie w ziemi 45–50%, zanieczyszczenie ziemią bardzo małe. Odmiana przydatna do zbioru ręcznego, najbardziej zbliżona do odmiany Ursus Poly. Bardzo dobre przechowywanie.
1 kg buraków zawiera łatwo przyswajalną sacharozę, 0.10 do 0.11 jednostki owsianej, 8–11 gram białka strawnego. Obecność karotenu..
Plon korzeni 1100–1200 q z ha
% suchej masy 12,0–13,0 %
Plon suchej masy 130–150 q z ha
Plon liści 310–350 q z ha

CZERWONE

MERKURY–Beta vulgaris var. Merkury

Odmiana genetycznie jednokiełkowa, heterozyjny mieszaniec triploidalny. Typ plenny, bardzo wysoki plon korzeni o barwie czerwonej i kształcie owalno-stożkowym. Mała skłonność do wydawania pośpiechów, dość odporna na cerkosporę. Cechuje się wiernym plonowaniem, odporna na suszę, przydatna na gleby słabsze. Zagłębienie w ziemi 50%, przydatna do zbioru mechanicznego.
Plon korzeni 960–1200 q z ha
% suchej masy 12,9–13,2 %
Plon suchej masy 130–140 q z ha
Plon liści 350–380 q z ha
 
 
 

KREZUS–Beta vulgaris var. Krezus

Nowa odmiana genetycznie jednokiełkowa. Mieszaniec heterozyjny triploidalny, zabarwienie korzenia czerwone, kształt stożkowym, zagłębienie w ziemi 55%, zanieczyszczeni ziemią małe, przydatna do zbioru mechanicznego. Odporna na suszę, przydatna do uprawy na glebach słabszych. Dość odporna na cerkosporę i wydawanie pośpiechów.
Plon korzeni 950–1100 q z ha
% suchej masy 13,4–14,5 %
Plon suchej masy 130–147 q z ha
Plon liści 360–390 q z ha
 
 
 

_____________________________________

  pobierz ulotkę -»

ZALECENIA UPRAWOWE

Wymagania klimatyczno-glebowe

Ze względu na dużą odporność na pośpiechy, buraki pastewne mogą być uprawiane w chłodniejszych warunkach klimatycznych, tam gdzie uprawa kukurydzy jest niewskazana. Mogą być uprawiane na glebach IV i V klasy pod warunkiem głębokiej warstwy ornej z przepuszczalnym podłożem i niezakwaszonym.

Nawożenie

Organiczne–jeżeli jest to możliwe 30–40 t/ha obornika lub rozdrobniona słoma w drugim roku uprawy. Bardzo dobrze plonuje również bez nawożenia organicznego pod warunkiem, że nie jest w płodozmianie częściej niż co 5 lat.
Mineralne:
  N–100 do 150 kg/ha
  P2O5–80 do 120 kg/ha jesienią
  K2O–150 do 200kg/ha jesienią

Siew

Optymalny termin to I i II dekada kwietnia, na terenach północnowschodnich III dekada kwietnia.
Normy wysiewu:
• dla odmian wielokiełkowych: 15-20 kg/ha
• dla odmian jednokiełkowych otoczkowanych: 4-6 kg/ha przy zdolności kiełkowania 85% i przy wysiewie docelowym 18–20 cm w rzędzie i rozstawie rzędów 42–45 cm
• dla odmian jednokiełkowych nieotoczkowanych: 3-5 kg/ha. Dobre plony przy minimalnej obsadzie 85 tys. roślin na 1 ha.

Ochrona chemiczna

Chwasty jedno i dwuliścienne:

przedwschodowo:
po wymieszaniu z glebą w ostatniej uprawie można stosować Venzar 80 WP, Dual Gold 960 EC, Pyramin 65 WG, Mitron 700 S.C., Tornado 700 SC
powschodowo:
Betanal Elite 274 EC, Agil 100 EC, Safari 50 WG, Goltix 700 SC, Supero 05  SC, Lontrel 300 SL
Szkodniki: ochrona zaczynać powinna się już przed siewem, przed szkodnikami glebowymi wielożernymi np. rolnice, pędraki, płaszczyniec burakowy. W czasie wegetacji–po wystąpieniu szkodników takich jak pchełka burakowa, śmietka burakowa, śmietka ćwiklanka, mszyca.
przedwschodowo: zaprawianie nasion Cruiser 70 WS, Force 20 SC, Mondus 380 FS
oprysk plantacji 2-3 dni po siewie buraków: Sherpa 100 EC, Decis Mega 50 EW
w czasie wegetacji roślin: Proteus 100 OD, Pyrinex 480 EC, Pyrisimex 480 EC, Dursban Delta 200 EC, Bulldock 025 EC

Choroby

przedwschodowo: poprzez zaprawianie nasion zapobiegamy np. zgorzeli siewek buraka: Zaprawa Nasienna T 75 DS, Tachigaren 70 WP
w okresie wegetacji: zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby np. mączniaka prawdziwego, mączniaka rzekomego, chwościka buraka, brunatnej plamistości liści, rdzy buraka: Duett Ultra 497 SC, Horizon 250 EW, Yamato 303 SE, Topsin M 500 SC, Siarkol 80 WG.
 
Plantacje produkcyjne jak i nasienne można nawozić dolistnie w miarę potrzeb i objawów niedoboru mikroskładników np. takich jak bor.
Zalecane nawozy dolistne: Solubor, Basfoliar Extra 36, Ekolist