plenru

Oferta Handlowa

 zobacz nasze filmy

nasza strona na fb

Firma posiada Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok
2010, 2011, 2012, 2013

LAURY DLA PREZESA MAŁOPOLSKIEJ HODOWLI ROŚLIN

LAURY DLA PREZESA MAŁOPOLSKIEJ HODOWLI ROŚLIN

W dniu 13 marca 2017r. odbył się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie V Jubileuszowy Kongres Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz Marszałków Województw. Organizatorem ww. Kongresu było Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.

Tematem V Jubileuszowego Kongresu były zagadnienia związane z urzeczywistnianiem zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

V Jubileuszowy Kongres prowadził Mieczysław Twaróg Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, a wzięło w nim udział 150 osób, w tym 120 eksporterów z branży rolno-spożywczej.

W V Jubileuszowym Kongresie wzięli udział: Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senator Jerzy Chróścikowski, Podsekretarz Stanu Ministersta Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Ryszard Zarudzki; Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Międzynarodowej Wystawy EXPO 2017 w Astanie w Republice Kazachstanu Andrzej Stefański; Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Jacek Kucharski; Radca Minister MSZ Cezariusz Kwaterski; Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Artur Bagiński; Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar; Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Marek Chrapek; Członek Zarządu Starostwa Sandomierskiego Marcin Piwnik; Wójt Gminy Łoniów Szymon Kołacz; Dyrektor ds. eksportu Agencji Rynku Rolnego Monika Tyska; Prezes Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Prof. Andrzej Babuchowski; Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Andrzej Grabowski; Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli Kamil Ochmański; Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Profesor dr hab. Andrzej Kowalski; Prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Piotr Guzowski; Dyrektor Departamentu Finansowania Handlu Zagranicznego w BGK Anna Gorczyca; Dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości WAT Witold Pokora; Prof. dr hab. Ryszard Michalski z Akademii Finansów oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, nauki, ministerstw: rozwoju i finansów, rolnictwa i spraw zagranicznych; Banku Gospodarstwa Krajowego i urzędów marszałkowskich oraz dziennikarze z prasy, radia, i telewizji.

Na początku obrad V Jubileuszowego Kongresu Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego zostały przedstawione perspektywy rozwoju eksportu rolno-spożywczego w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przez Podsekretarza Stanu Ministersta Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr. Ryszarda Zarudzkiego. Następnie Wiceminister dr Ryszard Zarudzki wręczył Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”, które otrzymali:

 1. BARTOLD Arkadiusz – Prokurent Malwa Food Company Sp. z o.o. Blichowo woj. mazowieckie
 2. BRZEZIŃSKI Edmund Wojciech – Prezes Zarządu O S M – Proszkownia Mleka w Krośniewicach
 3. FIDECKI Mirosław – Wiceprezes Zarządu O S M w Krasnymstawie
 4. JARUGA Robert – Prezes Zarządu EKO-VIT Sp. z o.o. w Łodzi
 5. JAWORSKA Teresa Izabela – Współwłaściciel Suszarni Warzyw Jaworski S.A. Sp. k. – w Błoniach
 6. JUST Marcin –Prezes Zarządu SemCo Sp. z o.o. Sp. k. w Śmiłowie woj. wielkopolskie
 7. KRZYŻKOWIAK Leszek Zbigniew - Prezes Zarządu Zakładów Spożywczych „Bona” Sp. z o.o w Łomży
 8. MOLENDA Kazimiera Zenona – Dyrektor Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekovita” w Wysokiem Mazowieckiem
 9. MAJEWSKA Anna – Wiceprezes Zarządu AGROL PPH Sp. z o.o. w Raciążu woj. mazowieckie
 10. PANASIUK-KRASIŃSKA Magdalena – Wiceprezes SuperDrob S.A. ZD-M w Karczewie
 11. PIASECKI Wojciech – Prezes Zarządu BIFIX Wojciech Piasecki Sp. j. – Tuszyn woj. łódzkie
 12. PIOTROWSKI Paweł – Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu
 13. POPŁAWSKA Zofia - Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie woj. lubelskie
 14. RÓG Daniel - Członek Zarządu Bellako Sp. z o.o. w Warszawie
 15. SIKORA Edward - Wiceprezes Zarządu OSM w Skierniewicach woj. mazowieckie
 16. SZABLOWSKA Magdalena Teresa – Dyr. ds. HZ SM „Mlekovita” w Wysokiem Mazowieckiem
 17. SZUMAŃSKI Bogdan – Prezes Zarządu Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. w Krakowie
 18. TARASKA Eugeniusz – Prezes Zarządu Gospodarstwa Tupadły Sp. z o.o. w Piotrowie Kujawskim
 19. ZARAJCZYK Karol – Prezes Zarządu URSUS S.A. w Lublinie

W następnym punkcie V Jubileuszowego Kongresu Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Mieczysław Twaróg wręczył Medale Honorowe „Zasłużony dla Eksportu” dla:

 1. Chróścikowskiego Jerzego Przewodniczącego Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 2. Zarudzkiego Ryszarda Podsekretarza Stanu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 3. Bieńkowskiego Janusza Prezesa Zarządu Spółki AGROL z Raciąża woj. mazowieckiego
 4. Kołacza Szymona Wójta Gminy Łoniów
 5. Skóry Stanisława Prezesa Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z Włoszczowy
 6. oraz Medal Wybitny Eksporter Roku 2016 dla Spółki Ampuls z Koniuszy woj. małopolskiego.

W dalszej części V Jubileuszowego Kongresu Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego wystąpili: Senator Jerzy Chróścikowski Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jacek Kucharski Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, Cezariusz Kwaterski Radca Minister z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Andrzej Stefański Komisarz Generalny Sekcji Polskiej w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 w Astanie w Republice Kazchstanu, Wanda Klepacka Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Monika Tyska Dyrektor ds. eksportu Agencji Rynku Rolnego. Głównymi dziedzinami ww. wystąpiń były zagadnienia zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Należy podkreślić, że podczas V Jubileuszowego Kongresu dokonano obiektywnej i konstruktywnej oceny eksportu rolno-spożywczego, która obejmowała:

 • działania mające na celu dalszy rozwój polskiego eksportu rolno-spożywczego
 • wykorzystanie funduszy unijnych będących szansą rozwoju polskiego eksportu rolno-spożywczego
 • działalność promocyjną na rzecz wzrostu polskiego eksportu rolno-spożywczego

Podkreślono, że tematyka V Jubileuszowego Kongresu wyszła naprzeciw zainteresowaniu eksporterów uczestniczących w obradach, którzy również pozytywnie odnieśli się do kierunków zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W tym zakresie priorytetowymi zadaniami będzie:

 • wykorzystanie instrumentów na rzecz wsparcia polskiego eksportu rolno-spożywczego
 • implementacja funduszy unijnych na rzecz polskiego eksportu rolno-spożywczego
 • koncentracja sił i środków promocyjnych na rzecz rozwoju polskiego eksportu rolno-spożywczego
 • wzmocnienie kadrowe Ambasad RP w krająch o prorytetowym i perspektywicznym rozwoju polskiego eksportu rolno-spożywczego

W czasie V Jubileuszowego Kongresu zwrócono uwagę na potrzebę kontynuowania aktywnej działalności informacyjno-promocyjnej na rynkach zagranicznych, a zwłaszcza dalekowschodnich, afrykańskich i bałkańskich. Podkreślono także znaczącą rolę informacji i publicystyki ekonomicznej w mediach, a więc w prasie, radiu i telewizji oraz konstruktywną współpracę z mediami, której sprzyja Korpus Promotorów Eksportu Polskiego.

W czasie V Jubileuszowego Kongresu podkreślono potrzebę urzeczywistniania strategii zagranicznej ekspansji podmiotów gospodarczych. Perspektywy tej ekspansji określają trzy czynniki: potencjał, popyt i podaż. Tym dysponujemy. Ażeby sprostać rosnącej konkurencji wykorzystywać trzeba nadal ceny i w coraz większej mierze – innowacyjność oraz jakość produktową.

Uczestnicy V Jubileuszowego Kongresu odnieśli się z aprobatą do działalności Stowarzyszenia Eksporterów Polskich w okresie 15 lat i jego współpracy ze środowiskiem eksporterów, co znalazło wyraz w przyjętym Stanowisku w sprawie urzeczywistniania zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W tymże Stanowisku zwrócono się do organów rządowych o podjęcie działań na rzecz dalszego rozwoju polskiego eksportu rolno-spożywczego i pogłębienie w tym zakresie ekonomizacji dyplomacji polskiej za granicą. Kwestie te mają zasadnicze znaczenie dla wzrostu eksportu rolno-spożywczego stanowiącego istotną siłę napędową rozwoju gospodarki polskiej.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich pragnie przekazać bardzo serdeczne podziękowanie organizatorom degustacji produktów dla uczestników V Jubileuszowego Kongresu Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego tj. firmom: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie, Spółdzielni Mleczarskiej „Lazur”, Zakładom Spożywczym „Malwa” Lech Bartold oraz Gold – Sad Sp. z o.o.