plenru

Oferta Handlowa

 zobacz nasze filmy

nasza strona na fb

Firma posiada Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok
2010, 2011, 2012, 2013

Witamy na stronie

WITAMY NA STRONIE MAŁOPOLSKIEJ HODOWLI ROŚLIN

Nieprzerwanie od 1872 roku dostarczamy na rynek najwyższej jakości kwalifikowany materiał siewny roślin rolniczych. Dzięki bogatej tradycji w prowadzeniu prac hodowlanych, doświadczonej kadrze hodowców, bazie technicznej oraz ogromnemu zaangażowaniu i pasji co roku rejestrujemy nowe odmiany. Aktualnie posiadamy zarejestrowanych 91 odmian roślin rolniczych w 24 gatunkach.

Aktualności

CAVALIADA 2017

CAVALIADA 2017

W dniach od 2 do 5 lutego 2017 odbędzie się w Lublinie pierwsza tegoroczna edycja Cavaliady podczas, której nie może zabraknąć reprezentacji Stada Ogierów Białka. Zapraszamy od jutra do niedzieli na stoisko nr 56.

200 lat

Szczegóły juz wkrótce

PRZETARG NA SPRZEDAZ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ - BIAŁKA 2017

PRZETARG NA SPRZEDAZ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ - BIAŁKA 2017

21 stycznia (sobota) 2017, godz. 10:00
Stado Ogierów w Białce – Stadnina Koni Arabskich Białka proponuje sprzedaż w drodze przetargu 22 koni czystej krwi arabskiej. W ofercie przetargowej pojawi się duża stawka perspektywicznych ogierów, klaczy z dobrymi rokowaniami hodowlanymi oraz wałachy. Niewątpliwie najciekawszą propozycją w stawce będzie ogier Cefir oo, c. gn, 2011, Eryks – Celina/Metropolis NA. Czempion Polski Ogierów  Starszych (2015), Wiceczempion Warszawskiego Pokazu Ogierów Starszych (2015), Top Five Wiosennego Pokazu Młodzieży.

PRZETARG NA SPRZEDAŻ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ

PRZETARG NA SPRZEDAŻ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ

Stadnina Koni Arabskich Białka proponuje sprzedaż w drodze przetargu 22 koni czystej krwi arabskiej. W ofercie przetargowej pojawi się duża stawka perspektywicznych ogierów, klaczy z dobrymi rokowaniami hodowlanymi oraz wałachy. Niewątpliwie najciekawszą propozycją w stawce będzie ogier Cefir.

...więcej informacji, lista koni:

www.skbialka.pl

www.bialka-arabians.pl

SPRZEDAŻ SIANA

SPRZEDAŻ SIANA

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Oddział w Zamościu
sprzeda siano w balach 120x120 - zbiór 2016 bardzo dobrej jakości
Ilość – 100 ton, cena – 0,21 zł/kg
Możliwość sprzedaży ilości samochodowych. Odbiór w Zakładzie Hodowlano - Produkcyjnym Stado Ogierów Białka; Białka 22-300 Krasnystaw
Osoby zainteresowane zakupem prosimy o składanie zapytań na adres
e-mail: zamosc@hbp.pl lub kontakt telefoniczny 84 639 20 92

OGŁOSZENIE

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
ul. Zbożowa 4, 30-002 Kraków
OGŁOSZENIE – WYNAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWO - USŁUGOWYCH
Do wynajęcia: pomieszczenia biurowo – usługowe w budynku wolnostojącym, dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 170 m² zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Zbożowej 4. Budynek jest opomiarowany (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie. Opłata za media na podstawie miesięcznego zuzycia. Przy budynku znajduje się parking.
Oczekujemy na propozycje sposobu użytkowania budynku oraz proponowaną cenę za 1 m² najmu. Nie dopuszcza się wynajęcia części budynku.
Budynek można oglądać po wcześniejszym ustaleniu z p. Markiem Kiszką (tel. 662 077 570, 12 633 68 22)

WESOŁYCH ŚWIĄT

ZIMOWA AUKCJA KONI ARABSKICH - MICHAŁÓW 2016

ZIMOWA AUKCJA KONI ARABSKICH - MICHAŁÓW 2016

Podczas Zimowej Aukcji Koni Arabskich Czystej Krwi, która odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2016 na sprzedaż wystawionych będzie 54 konie, w tym oferowany przez Stado Ogierów w Białce – Stadninę Koni Arabskich ogier arabski CEFIR (poz. 52 c. gn. 2011 Eryks – Celina po Metropolis NA 155-179-18.3 oraz klacze arabskie: poz. 53 ESMETA gn. 2008 Ekstern – Emika po Eld on 151-186-18.0 i EUSKARIA siwa 2010 Esparto – Euspira po Gazal Al. Shaqab 150-179-17.8 źrebna og. El Omari, data ostatniego skoku 14.05.2016.

szczegóły aukcji

Nie tylko nasiona i konie

Nie tylko nasiona i konie

Wartości odżywcze karpia zależą od tego, czym był karmiony oraz od warunków hodowlanych. Jeśli żywiony był kiepskiej jakości paszą – będzie zawierał więcej tłuszczu niż białka. Wartościowy karp nie może też rosnąć zbyt szybko. Dobra ryba powinna być karmiona przez trzy sezony naturalną paszą (tyle trwa optymalny cykl hodowlany karpia). Tak właśnie odbywa się to w Białce, natomiast za warunki hodowlane dodatkowo odpowiedzialna jest budowa geologiczna (m.in. wapienie, dolomity, kreda oraz piaskowce), która wraz z hydrologicznymi uwarunkowaniami w rejonie Białki wyjątkowo sprzyjające tego typu hodowli.

Dobre, bo Polskie 2 - TVP3 Kraków

Finał Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny

Finał Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z finałowej batalii o Jeździecki Puchar Lubelszczyzny. Zawody odbyły się na terenie Stada Ogierów w Białce w dniach 24 - 25 września 2016.

Dobre, bo Polskie ! - TVP3 Kraków

DOBRE BO POLSKIE - Zapraszamy do TVP3, czwartek, godz. 17.45

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. na Tagach AgroShow 2016 w Bednarach

TVP1 - TYDZIEŃ (Małopolska Hodowla Roślin spółką ANR)

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki Małopolska Hodowla Roślin Spółka z .o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zbożowa 4

Zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie

badania sprawozdania finansowanego Spółki za rok 2016

oraz dodatkowo skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomość branży (produkcja rolnicza) przez biegłego rewidenta.

2. Oferta musi zawierać dodatkowo informacje o biegłym rewidencie oddelegowanym do przeprowadzenia oferowanego badania, w tym: dane personalne biegłego (imię i nazwisko), numer licencji zawodowej, oraz zestawienie doświadczenia zawodowego w branży produkcja rolnicza (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat).

3. Oświadczanie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

4. Cenę netto oraz cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia.

5. Wskazanie terminów zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia opinii wraz
z raportem uzupełniającym do Spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia” – oferta nie będzie brana pod uwagę.

6. Parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami
w składanej ofercie.

Oferty należy kierować na adres Spółki. Termin składania ofert upływa z dniem:
07 października 2016r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 12/398-79-12; 12/398-79-13 lub
s.skarzewska@hbp.pl, www.hbp.pl

              Zarząd Spółki                                                                 

       Kraków, 15.09.2016r.

Z WIZYTĄ W BIAŁCE

XXXVIII NARODOWY POKAZ KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI

XXXVIII NARODOWY POKAZ KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI

XXXVIII Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi Pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy
Stadnina Koni Janów Podlaski 12-14 sierpnia 2016

Stado Ogierów w Białce - wyniki:
CEFRENA IV miejsce w klasie klaczek rocznych
BIRMINA IV miejsce w klasie klaczek rocznych
ELWITA V miejsce w klasie klaczek dwuletnich
ELIDUS II miejsce w klasie ogierków rocznych, Młodzieżowy V-ce Champion Polski
MiLIAN III miejsce w klasie ogierków dwuletnich
EUSPIRA I miejsce w klasie klaczy 11-letnich i starszych, V-ce
Championka Polski Klaczy Starszych

fot. Bogdan Szumański - prezes Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. (Stado Ogierów w Białce), Renata Kurzyńska, EUSPIRA, Jacek Kurzyński, Magdalena Hałas.

AL KHALEDIAH ARABIAN HORSE FESTIVAL - edycja III

AL KHALEDIAH ARABIAN HORSE FESTIVAL - edycja III

...bardzo dobrze zaprezentowały się podczas III edycji międzynarodowego festiwalu Al Khalediah Arabian Horse Europa konie z Białki (Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. - Stado Ogierów w Białce). Pod czujnym okiem ekipy ze stadniny w składzie: Renata Kurzyńska, Jacek Kurzyński, Marek Sadlak, Artur Karczmarek wystawiane konie uplasowałysię na miejscach:
CEFRENA - IV miejsce w klasie klaczek rocznych, CELITA V miejsce w klasie klaczek dwuletnich, ELIDUS - I miejsce w klasie ogierków rocznych, Drugi V-ce Champion Ogierków Rocznych, MILIAN - III miejsce w klasie ogierków dwuletnich EUSPIRA - III miejsce w klasie klaczy 7 letnich i starszych.

W roku 2016 Al Khalediah European Arabian Horse Festival odbył się w dniach 19-21 sierpnia (piątek-niedziela). W pierwszych dwóch dniach odbył się międzynarodowy pokaz klasy B wg klasyfikacji ECAHO (19-20.08) w Nowych Wrońskach niedaleko Warszawy. Trzeciego dnia (21.08.), na warszawskim Służewcu, rozegrana została gonitwa A-klasowa dla koni 4-letnich i starszych, na dystansie 1600 m, z pulą nagród 59500 zł, o Puchar Al Khalediah Poland.

www.akeahf.com